Skip to content

Wellingtonse Klopse: 100 Jaar se onvertelde stories

by Marlene le Roux
ISBN: 9780987038821
Original price R 220.00 - Original price R 220.00
Original price R 220.00
R 220.00
R 220.00 - R 220.00
Current price R 220.00
Die negatiewe impak van apartheid het op verskeie gebiede in die Suid-Afrikaanse samelewing neerslag gevind en stel die samelewing voor talle uitdagings. Dit is om hierdie rede dat Kunstekaap, onder leiding van Marlene le Roux, direkteur van Gehoorontwikkeling en Opvoeding, 'n landelike uitreikprogram gekonseptualiseer het wat die multikulturele aard van die samelewing weerspieel en die skade van die verlede probeer herstel. Die Wellingtonse Klopse - 100 jaar se onvertelde stories vorm deel van hierdie uitreikprogram. Wellington is die enigste dorp buite die Kaapse metropool met 'n klopsetradisie - wat al vir meer as 100 jaar deur die gemeenskap in stand gehou word. Die rede vir die besluit om die sluier te lig oor die Wellingtonse Klopse is om uiteindelik die legkaart van die klopsekultuur in Suid-Afrika te voltooi. In samewerking met die Universiteit Stellenbosch, twee onderwysstudente, Allison Hoffman en Leandra Jantjies, en onder die leiding en mentorskap van dr. Michael le Cordeur van die Fakulteit Opvoedkunde, is die geskiedenis van hierdie kleurryke tradisie nagevors. Die skrywers stel met hierdie boek 'n merkwaardige geskiedenis aan die bree Afrikaanse gemeenskap bekend. Die Wellingtonse Klopse - 100 jaar se onvertelde stories is die verhaal van 'n eeue lange musiektradisie soos dit in die mond, geheue en harte van Wellingtonners voortleef.

x